mapa všetkých miest kde sa konala konferencia CSGT

Program

Konferencia začína 3. júna 2019 (obedom) a končí 7. júna 2019 (obedom). Program konferencie bude pozostávať z pozvaných prednášok a prihlásených príspevkov. Dĺžka prihlásených príspevkov je 20 minút. Konferenčnými jazykmi sú angličtina, slovenčina a čeština, pričom v posledných dvoch prípadoch sa odporúča pripraviť si anglickú prezentáciu.

Abstrakty prednášok budú uverejnené v zborníku abstraktov.

Pre prednášajúcich bude k dispozícii dataprojektor, flipchart, tabuľa a notebook (formáty súborov, ktoré sú prijateľné pre prezentáciu: .ppt, .pdf, .ps).

V rámci programu konferencie bude organizovaný aj poldňový poznávací výlet.

Deň Čas Program

Pondelok 03.06.2019

10:00 - 12:30 Registrácia
12:30 - 14:00 Obed
15:00 - 15:50 SHORT CYCLES IN PLANE GRAPHS
Tomáš Madaras
15:55 - 16:15 3-CHOOSABILITY OF PLANAR GRAPHS WITH MAXIMUM DEGREE 4
Mária Maceková
16:20 - 16:45 Prestávka
16:45 - 17:05 COLORINGS OF PLANE GRAPHS - SOME OPEN PROBLEMS
Stanislav Jendroľ
17:10 - 17:30 STRUCTURE OF EDGES OF EMBEDDED GRAPHS WITH MINIMUM DEGREE 2
Katarína Čekanová
17:35 - 17:55 HAMILTONICITY OF 1-PLANAR GRAPHS
Samuel Mohr
18:00 - 18:20 FACIALLY PROPER COLORINGS OF PLANE GRAPHS WITH UNIQUE EXTREMAL COLORS
Simona Rindošová
19:00 Uvítací večierok

Utorok 04.06.2019

07:30 - 09:00 Raňajky
09:00 - 09:50 EXTREMAL PROBLEMS CONCERNING TOURNAMENTS
Daniel Kráľ
09:55 - 10:15 ON METRIC DIMENSION OF CAYLEY DIGRAPHS OF METACYCLIC GROUPS
Marcel Abas
10:20 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:05 AN UPPER BOUND FOR LARGE GRAPHS OF GIVEN DEGREE AND DIAMETER TWO ARISING
FROM ABELIAN LIFTS OF COMPLETE BIPARTITE MULTIGRAPHS

Pavol Jánoš
11:10 - 11:30 CLASSIFICATION OF EDGE-TRANSITIVE MAPS AND GROUP ACTIONS ON ORIENTABLE SURFACES
Ján Karabáš
11:35 - 11:55 EDGE COLOURING PERMUTATION GRAPHS
Tomáš Kaiser
12:00 - 12:20 THE IMPACT OF EMIGRATION ON SLOVAK MATHEMATICS
THE CASE OF THE BRATISLAVA GRAPH THEORY SEMINAR

Milan Lekár
12:30 - 14:00 Obed
15:00 - 15:50 X-MINORS AND X-SPANNING SUBGRAPHS
Jochen Harant
15:55 - 16:15 ON THE CLAR NUMBER OF BENZENOID GRAPHS
István Estélyi
16:20 - 16:45 Prestávka
16:45 - 17:05 t-STRONG CLIQUES
Michał Dębski
17:10 - 17:30 GRAOVAC-PISANSKI INDEX FOR TREES
Martin Knor
17:35 - 17:55 UPPER BOUNDS ON THE ORDERS OF (k, g)-GRAPHS DERIVED FROM CONDITIONS ON THEIR SPECTRA
Tom Raiman
18:00 - 18:20 FINITELY FORCIBLE GRAPH LIMITS ARE UNIVERSAL
Jacob Cooper
18:30 - 20:00 Večera

Streda 05.06.2019

07:30 - 09:00 Raňajky
09:00 - 09:50 SMALLEST COUNTEREXAMPLE TO THE FULKERSON CONJECTURE MUST BE CYCLICALLY 5-EDGE CONNECTED
Edita Máčajová
09:55 - 10:15 SUPERPOSITION OF SNARKS REVISITED
Martin Škoviera
10:20 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:05 PACKING OVALS INTO PROJECTIVE PLANES
Martin Mačaj
11:10 - 11:30 ON THE ACHROMATIC NUMBER OF THE CARTESIAN PRODUCT OF TWO COMPLETE GRAPHS
Mirko Horňák
11:35 - 11:55 STAR EDGE COLORING OF GRIDS
Erika Vojtková
12:00 Konferenčná fotografia
12:30 - 14:00 Obed
14:00 VÝLET
18:30 - 20:00 Večera

Štvrtok 06.06.2019

07:30 - 09:00 Raňajky
09:00 - 09:50 PLANAR GRAPHS HAVE BOUNDED QUEUE-NUMBER
Piotr Micek
09:55 - 10:15 TOUGH ENOUGH H-GRAPHS ARE HAMILTONIAN
Adam Kabela
10:20 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:05 CYCLES AND PATHS IN LINE GRAPHS OF 3-HYPERGRAPHS
Zdeněk Ryjáček
11:10 - 11:30 EQUIVALENT FORMULATION OF THOMASSEN'S CONJECTURE USING TUTTE PATHS IN CLAW-FREE GRAPHS
Petr Vrána
11:35 - 11:55 CUT-THROUGH CONNECTIONS OF GRAPHS
Juraj Valiska
12:00 - 12:20 PROBLEM SESSION
12:30 - 14:00 Obed
15:00 - 15:50 BINARY GRAY CODES
Petr Gregor
15:55 - 16:15 GRAPH ISOMORPHISM FOR Sd-GRAPHS
Deniz Ağaoğlu
16:20 - 16:45 Prestávka
16:45 - 17:05 TESTING ISOMORPHISM OF CIRCULAR-ARC GRAPHS IN POLYNOMIAL TIME
Roman Nedela
17:10 - 17:30 AXES-PARALLEL UNIT DISK GRAPH RECOGNITION IS NP-HARD
Onur Çağırıcı
17:35 - 17:55 AN ALTERNATIVE REPRESENTATION OF ISOMORPHISMS AND AUTOMORPHISMS
Peter Czimmermann
18:00 - 18:20 TILINGS OF THE SPHERE BY ALMOST EQUILATERAL PENTAGONS
Hoi Ping Luk
19:00 Konferenčná večera

Piatok 07.06.2019

07:30 - 09:00 Raňajky
09:00 - 09:50 ON INCOMPLETE TOURNAMENTS SCHEDULING
Petr Kovář
09:55 - 10:15 REPETITION THRESHOLDS IN GRAPHS
Borut Lužar
10:20 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:05 ON PRACTICAL ASPECTS OF SNARK GENERATION
Ján Mazák
11:10 - 11:30 FLOWS AND CIRCULAR FLOWS ON SIGNED CUBIC GRAPHS
Anna Kompišová
11:35 - 11:55 SHORT CYCLE COVERS OF GRAPHS WITH MINIMAL DEGREE 3
Robert Lukoťka
12:00 - 12:20 ON ZERO-SUM FLOW NUMBERS OF HANOI GRAPHS
Tao-Ming Wang
12:30 Obed