mapa všetkých miest kde sa konala konferencia CSGT

Informácie o poplatkoch

Konferenčný poplatok zahŕňa ubytovanie, plnú penziu od pondelka (počnúc obedom) až do piatka (končiac obedom), občerstvenie počas kávových prestávok, konferenčné materiály, spoločenské podujatia počas konferencie.

Konferenčné poplatky sú nasledovné:


Skorá registrácia (do 15.03.2019)Neskorá registrácia (do 30.04.2019)
Účastník: dvojposteľová izba 390 EUR430 EUR
Účastník: jednoposteľová izba460 EUR500 EUR
Sprevádzajúca osoba340 EUR380 EUR

Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na nasledujúci účet:

Názov banky:Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25, Slovenská republika
Názov účtu:Združenie org.com
Adresa:Združenie org.com, Univerzita P.J. Šafárika, Jesenná 5, 04001 Košice, Slovenská republika
IBAN:SK34 0200 0000 0030 1670 2051
Swift (BIC):SUBASKBX
Účel platby: CSGT2019, meno účastníka (mená účastníkov)

Bankové poplatky hradí odosielateľ.

Zaplatený konferenčný poplatok sa v prípade neúčasti nebude vracať späť.