mapa všetkých miest kde sa konala konferencia CSGT

Príspevky

Ak chcete na konferencii vystúpiť s príspevkom, zašlite abstrakt vo formáte LaTeX na adresu csgt2019@tuke.sk najneskôr do 30. apríla 2019. Maximálny rozsah abstraktu je jedna strana vo formáte A5.

Pri príprave abstraktu prosíme použite pripravenú šablónu.tex (pre kontrolu prikladáme šablónu.pdf). Uvítame tiež, ak nám zašlete aj .pdf verziu Vášho abstraktu.


Ak sa Vám páči logo tejto konferencie, môžete si ho stiahnuť v nasledujúcich formátoch:

Logo.pdf
Logo.png
Logo.jpg

Logo2.pdf
Logo2.png
Logo2.jpg