mapa všetkých miest kde sa konala konferencia CSGT

O konferencii

54. česko-slovenská konferencia Grafy 2019 sa bude konať od 3. do 7. júna 2019 v hoteli Čingov, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Smižany v Slovenskom raji. Konferencia zahŕňa všetky témy vzťahujúce sa k teórii grafov.

Konferencia naväzuje na dlhú tradíciu zahájenú konferenciou v Libliciach v roku 1961.

Informácie o poplatkoch a platbách nájdete v sekcii Poplatky, dôležité termíny sa nachádzajú v sekcii Termíny, registračný formulár nájdete v časti Registrácia, abstrakt prednášky je potrebné zaslať mailom, bližšie informácie nájdete v časti Príspevky. Podrobnosti o mieste konania a doprave do Slovenského raja sú k dispozícii na stránke Miesto.


Pozvaní prednášajúci:

 • Petr Gregor
 • Univerzita Karlova, Praha, Česko
 • Jochen Harant
 • Technische Universität Ilmenau, Nemecko
 • Petr Kovář
 • VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Česko
 • Daniel Kráľ
 • Masarykova univerzita, Brno, Česko
 • Edita Máčajová
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 • Tomáš Madaras
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
 • Piotr Micek
 • Jagiellonian University in Kraków, Poľsko

  Organizátori:

 • Technická univerzita v Košiciach
 • Združenie org.com
 • JSMF - Košice
 • Organizačný výbor:

 • Martin Bača (SjF TUKE)
 • Július Czap (EkF TUKE)
 • Erika Fecková Škrabuľáková (FBERG TUKE)
 • Andrea Feňovčíková (SjF TUKE)
 • Marián Klešč (FEI TUKE)
 • Peter Šugerek (EkF TUKE)