mapa všetkých miest kde sa konala konferencia CSGT

O konferencii

54. česko-slovenská konferencia Grafy 2019 sa bude konať od 3. do 7. júna 2019 v hoteli Čingov, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Smižany v Slovenskom raji. Konferencia zahŕňa všetky témy vzťahujúce sa k teórii grafov.

Konferencia naväzuje na dlhú tradíciu zahájenú konferenciou v Libliciach v roku 1961.

Informácie o poplatkoch a platbách nájdete v sekcii Poplatky, dôležité termíny sa nachádzajú v sekcii Termíny, registračný formulár nájdete v časti Registrácia, abstrakt prednášky je potrebné zaslať mailom, bližšie informácie nájdete v časti Príspevky. Podrobnosti o mieste konania a doprave do Slovenského raja sú k dispozícii na stránke Miesto.


Pozvaní prednášajúci:

  • Petr Gregor
  • Univerzita Karlova, Praha, Česko
  • Jochen Harant
  • Technische Universität Ilmenau, Nemecko
  • Petr Kovář
  • VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Česko
  • Daniel Kráľ
  • Masarykova univerzita, Brno, Česko
  • Edita Máčajová
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
  • Tomáš Madaras
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
  • Piotr Micek
  • Jagiellonian University in Kraków, Poľsko

    Organizátori:

  • Technická univerzita v Košiciach
  • Združenie org.com
  • JSMF - Košice
  • Organizačný výbor:

  • Martin Bača (SjF TUKE)
  • Július Czap (EkF TUKE)
  • Erika Fecková Škrabuľáková (FBERG TUKE)
  • Andrea Feňovčíková (SjF TUKE)
  • Marián Klešč (FEI TUKE)
  • Peter Šugerek (EkF TUKE)